ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1