กิจกรรมงานวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ นักเรียนชั้น ป.5-6 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2556

Thumbnail Image Table
_MG_9280
3/6/2556 23:45:47
Size (KB)  :  834 KB
_MG_9281
3/6/2556 23:45:48
Size (KB)  :  816 KB
_MG_9282
3/6/2556 23:46:53
Size (KB)  :  169 KB
_MG_9283
3/6/2556 23:46:54
Size (KB)  :  189 KB
_MG_9284
3/6/2556 23:46:54
Size (KB)  :  172 KB
_MG_9285
3/6/2556 23:46:55
Size (KB)  :  174 KB
_MG_9286
3/6/2556 23:46:55
Size (KB)  :  197 KB
_MG_9287
3/6/2556 23:46:55
Size (KB)  :  195 KB
_MG_9297
3/6/2556 23:46:55
Size (KB)  :  180 KB
_MG_9299
3/6/2556 23:46:56
Size (KB)  :  185 KB
_MG_9300
3/6/2556 23:46:56
Size (KB)  :  188 KB
_MG_9301
3/6/2556 23:46:56
Size (KB)  :  205 KB
Pages:     1 2