ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง แล้วเสร็จ ไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น (อ่าน 62) 14 ส.ค. 61
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 683) 04 เม.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 เขตภาคใต้ จังหวัดตรัง (อ่าน 4345) 01 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (อ่าน 1543) 01 ก.ย. 60
สรุปยอดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ ยอดรวมทั้งสิ้น 840,230.75 บาท (อ่าน 774) 23 มิ.ย. 60
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข เสร็จสิ้นแล้วไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น (อ่าน 779) 21 พ.ค. 60