ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-31มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในการรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อม สภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
โรงเรียนเกาะสิเหร่ผ่านมาตรฐานของสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ในการรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นและคุณครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในการรับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละกลุ่มเครือข่าย ประจำการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
โรงเรียนเกาะสิเหร่ ขยายเวลาปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู ในการรับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
มาตรฐานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
โครงการการบริหารจัดการขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
ประกาศจากสำนักงาน สพป.ภูเก็ต เรื่องการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบ ป.6 และ ม.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62